Odbiór zużytego sprzętu

Zgodnie z art. 37 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego:

  • z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży
  • Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu

Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać o ile:

  • Zgodnie z art. 37 zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
  • Zgodnie z art. 35 zużyty sprzęt jest kompletny

Punktem przyjmowania zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego jest nasz punkt sprzedaży przy ul. Śniugurskiego 9/03U, 37-700 Przemyśl. Zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny można przekazać również pracownikowi naszej firmy, w przypadku dowozu sprzętu do klienta. Dodatkowymi punktami, gdzie można oddać zużyty sprzęt elektroniczny są:

  • Rzeszów, ul. Krakowska 20 Galeria Nowy Świat (parking przed sklepem Stokrotka – od strony ul. Ofiar Katynia). Każda pierwsza sobota miesiąca: 9:00-14:00.
  • Rzeszów, Aleja Wincentego Witosa 21 (parking sklepu – od strony ul. Jana Wiktora) Każda pierwsza sobota miesiąca: 9:00-14:00.

W związku iż prowadzona przez nas jednostka handlowa nie przekracza powierzchni przekraczającej 400m2, klient za jedną nową sztukę zakupionego sprzętu można zwrócić jedną sztukę sprzętu zużytego. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych (art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Przekazany do nas zużyty sprzęt nie podlega zwrotowi.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 16 888 3 888.

O firmie

Kontakt

Szybkie linki

Jesteśmy operatorem telekomunikacyjnym oferującym swoje usługi na terenie województwa podkarpackiego. Poza ofertą dostępu do usług szerokopasmowych dla klientów indywidualnych i biznesowych, oferujemy również innowacyjne rozwiązania solarno-energetyczne, umożliwiające wykorzystanie energii odnawialnej.