Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna dla formularza kontaktowego na stronie WWW

MEDIA-SYS Spółka z o.o. z siedzibą w Przemyślu, adres: ul. Śnigurskiego 9/03U, 37-700 Przemyśl, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000650586, NIP: 8133732350, REGON 366001409

Treść pełnej klauzuli informacyjnej

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MEDIA-SYS Spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Śnigurskiego 9/03U, 37-700 Przemyśl, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000650586, NIP: 8133732350, REGON 366001409;
  2. Kontakt z Administratorem Danych – rodo@media-sys.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu realizowanego przez administratora,
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty zaangażowane w temat kontaktu,
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat,
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych,
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

O firmie

Kontakt

Szybkie linki

Jesteśmy operatorem telekomunikacyjnym oferującym swoje usługi na terenie województwa podkarpackiego. Poza ofertą dostępu do usług szerokopasmowych dla klientów indywidualnych i biznesowych, oferujemy również innowacyjne rozwiązania solarno-energetyczne, umożliwiające wykorzystanie energii odnawialnej.